• Meta

Named Colors

The 16 VGA Colors
Black Silver Gray White
Maroon Red Purple Fuchsia
Green Lime Olive Yellow
Navy Blue Teal Aqua

140 Named Colors in HTML / CSS

Color Name Hexadecimal Decimal
aliceblue #F0F8FF 240 – 248 – 255
antiquewhite #FAEBD7 250 – 235 – 215
aqua #00FFFF 0 – 255 – 255
aquamarine #7FFFD4 127 – 255 – 212
azure #F0FFFF 240 – 255 – 255
bisque #FFE4C4 255 – 228 – 196
black #000000 0 – 0 – 0
blanchedalmond #FFEBCD 255 – 235 – 205
blue #0000FF 0 – 0 – 255
blueviolet #8A2BE2 138 – 43 – 226
brown #A52A2A 165 – 42 – 42
burlywood #DEB887 222 – 184 – 135
cadetblue #5F9EA0 95 – 158 – 160
chartreuse #7FFF00 127 – 255 – 0
chocolate #D2691E 210 – 105 – 30
coral #FF7F50 255 – 127 – 80
cornflowerblue #6495ED 100 – 149 – 237
cornsilk #FFF8DC 255 – 248 – 220
crimson #DC143C 220 – 20 – 60
cyan #00FFFF 0 – 255 – 255
darkblue #00008B 0 – 0 – 139
darkcyan #008B8B 0 – 139 – 139
darkgoldenrod #B8860B 184 – 134 – 11
darkgray #A9A9A9 169 – 169 – 169
darkgreen #006400 0 – 100 – 0
darkkhaki #BDB76B 189 – 183 – 107
darkmagenta #8B008B 139 – 0 – 139
darkolivegreen #556B2F 85 – 107 – 47
darkorange #FF8C00 255 – 140 – 0
darkorchid #9932CC 153 – 50 – 204
darkred #8B0000 139 – 0 – 0
darksalmon #E9967A 233 – 150 – 122
darkseagreen #8FBC8F 143 – 188 – 143
darkslateblue #483D8B 72 – 61 – 139
darkslategray #2F4F4F 47 – 79 – 79
darkturquoise #00CED1 0 – 206 – 209
darkviolet #9400D3 148 – 0 – 211
deeppink #FF1493 255 – 20 – 147
deepskyblue #00BFFF 0 – 191 – 255
dimgray #696969 105 – 105 – 105
dodgerblue #1E90FF 30 – 144 – 255
firebrick #B22222 178 – 34 – 34
floralwhite #FFFAF0 255 – 250 – 240
forestgreen #228B22 34 – 139 – 34
fuchsia #FF00FF 255 – 0 – 255
gainsboro #DCDCDC 220 – 220 – 220
ghostwhite #F8F8FF 248 – 248 – 255
gold #FFD700 255 – 215 – 0
goldenrod #DAA520 218 – 165 – 32
gray #808080 128 – 128 – 128
green #008000 0 – 128 – 0
greenyellow #ADFF2F 173 – 255 – 47
honeydew #F0FFF0 240 – 255 – 240
hotpink #FF69B4 255 – 105 – 180
indianred #CD5C5C 205 – 92 – 92
indigo #4B0082 75 – 0 – 130
ivory #FFFFF0 255 – 255 – 240
khaki #F0D58C 240 – 230 – 140
lavender #E6E6FA 230 – 230 – 250
lavenderblush #FFF0F5 255 – 240 – 245
lawngreen #7CFC00 124 – 252 – 0
lemonchiffon #FFFACD 255 – 250 – 205
lightblue #ADD8E6 173 – 216 – 230
lightcoral #F08080 240 – 128 – 128
lightcyan #E0FFFF 224 – 255 – 255
lightgoldenrodyellow #FAFAD2 250 – 250 – 210
lightgreen #90EE90 144 – 238 – 144
lightgrey #D3D3D3 211 – 211 – 211
lightpink #FFB6C1 255 – 182 – 193
lightsalmon #FFA07A 255 – 160 – 122
lightseagreen #20B2AA 32 – 178 – 170
lightskyblue #87CEFA 135 – 206 – 250
lightslategray #778899 119 – 136 – 153
lightsteelblue #B0C4DE 176 – 196 – 222
lightyellow #FFFFE0 255 – 255 – 224
lime #00FF00 0 – 255 – 0
limegreen #32CD32 50 – 205 – 50
linen #FAF0E6 250 – 240 – 230
magenta #FF00FF 255 – 0 – 255
maroon #800000 128 – 0 – 0
mediumaquamarine #66CDAA 102 – 205 – 170
mediumblue #0000CD 0 – 0 – 205
mediumorchid #BA55D3 186 – 85 – 211
mediumpurple #9370DB 147 – 112 – 219
mediumseagreen #3CB371 60 – 179 – 113
mediumslateblue #7B68EE 123 – 104 – 238
mediumspringgreen #00FA9A 0 – 250 – 154
mediumturquoise #48D1CC 72 – 209 – 204
mediumvioletred #C71585 199 – 21 – 133
midnightblue #191970 25 – 25 – 112
mintcream #F5FFFA 245 – 255 – 250
mistyrose #FFE4E1 255 – 228 – 225
moccasin #FFE4B5 255 – 228 – 181
navajowhite #FFDEAD 255 – 222 – 173
navy #000080 0 – 0 – 128
oldlace #FDF5E6 253 – 245 – 230
olive #808000 128 – 128 – 0
olivedrab #6B8E23 107 – 142 – 35
orange #FFA500 255 – 165 – 0
orangered #FF4500 255 – 69 – 0
orchid #DA70D6 218 – 112 – 214
palegoldenrod #EEE8AA 238 – 232 – 170
palegreen #98FB98 152 – 251 – 152
paleturquoise #AFEEEE 175 – 238 – 238
palevioletred #DB7093 219 – 112 – 147
papayawhip #FFEFD5 255 – 239 – 213
peachpuff #FFDAB9 255 – 218 – 185
peru #CD853F 205 – 133 – 63
pink #FFC0CB 255 – 192 – 203
plum #DDA0DD 221 – 160 – 221
powderblue #B0E0E6 176 – 224 – 230
purple #800080 128 – 0 – 128
red #FF0000 255 – 0 – 0
rosybrown #BC8F8F 188 – 143 – 143
royalblue #4169E1 65 – 105 – 225
saddlebrown #8B4513 139 – 69 – 19
salmon #FA8072 250 – 128 – 114
sandybrown #F4A460 244 – 164 – 96
seagreen #2E8B57 46 – 139 – 87
seashell #FFF5EE 255 – 245 – 238
sienna #A0522D 160 – 82 – 45
silver #C0C0C0 192 – 192 – 192
skyblue #87CEEB 135 – 206 – 235
slateblue #6A5ACD 106 – 90 – 205
slategray #708090 112 – 128 – 144
snow #FFFAFA 255 – 250 – 250
springgreen #00FF7F 0 – 255 – 127
steelblue #4682B4 70 – 130 – 180
tan #D2B48C 210 – 180 – 140
teal #008080 0 – 128 – 128
thistle #D8BFD8 216 – 191 – 216
tomato #FF6347 255 – 99 – 71
turquoise #40E0D0 64 – 224 – 208
violet #EE82EE 238 – 130 – 238
wheat #F5DEB3 245 – 222 – 179
white #FFFFFF 255 – 255 – 255
whitesmoke #F5F5F5 245 – 245 – 245
yellow #FFFF00 255 – 255 – 0
yellowgreen #9ACD32 154 – 205 – 50
%d bloggers like this: